ĐIỆN MĂT TRỜI LÀ GÌ???

Điện mặt trời là điện được tạo ra từ viêc chuyển đổi ánh sáng mặt trời để tạo ra điện.

Từ các tấm Pin được thiết kế đặc biệt có chức năng hấp thụ năng lượng từ ánh sáng
Mặt trời và sản sinh ra điện qua các bước chuyển đổi bởi các thiết bị chuyên dụng (inveter) từ đó cho ra điện truyền thống để chúng ta sử dụng.

ỨNG DỤNG ĐIỆN MĂT TRỜI

Ngày nay điện mặt trời được sử dụng rộng rãi trên nhiều quốc gia, một số nước
phát triển thì dùng điện mặt trời như một nguồn năng lương sạch thay thế điện cho
điện truyền thống.

Còn các nước khó khăn thì Điện mặt trời